ΕΤΑΙΡΙΑ SPIRODUCT ΟΥΤΑΣ-ΕΔΕΣΣΑ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαγωνισμοί - Προσλήψεις

Ζητείται εργάτης-εργάτρια

παραγωγής για την εταιρία   

SPIRODUCT ΟΥΤΑΣ  

πλήρες ωράριο, εξαήμερη εργασία.  

Για περισσότερες πληροφορίες  στο 23810 24456

ωράριο επικοινωνίας 12:00-16:00, κ. Στάθης